Μυοκτονίες: Καταπολεμήστε Αποτελεσματικά Τα Τρωκτικά!

Η FAST OIL SERVICE, εξειδικευμένη στο χώρο των Μυοκτονιών, μπορεί υπεύθυνα και με συνέπεια να επεμβαίνει και να καταπολεμά τρωκτικά δίνοντας λύσεις με τα πιο ενδεδειγμένα και ασφαλή μέσα.

Stop Mice and Rats

 

ΣΤΟΧΟΣ της Μυοκτονίας είναι η καταπολέμηση κάθε είδους τρωκτικού (ποντικού και αρουραίου) που εισέρχεται ή υπάρχει σε ένα χώρο καθώς και η λήψη προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο επανεμφάνισής τους.

Τα διάφορα είδη ποντικών και αρουραίων είναι φορείς παθογόνων οργανισμών και ευθύνονται για την μετάδοση διαφόρων ασθενειών ¦ πανώλη, τυφοειδή πυρετό, σαλμονέλωση, λεπτοσπείρωση.

Προκαλούν σημαντικές ζημιές σε αποθηκευμένα τρόφιμα, σε φρούτα, λαχανικά ακόμη και σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Μολύνουν το χώρο με τα περιττώματά τους και τα ούρα τους τα οποία είναι επικίνδυνα για την Δημόσια Υγεία.

Το πρόγραμμα Μυοκτονίας που θα σας προτείνει η FAST OIL  ύστερα από μελέτη του χώρου σας, θα αποσοβήσει οριστικά τους παραπάνω κινδύνους από την παρουσία τρωκτικών.

Το πρόγραμμα καταπολέμησης περιλαμβάνει

 • αιμολυτικά δολώματα ενός γεύματος υψηλής ελκυστικότητας, τελευταίας γενιάς(pasta, pellets,κύβοι,σκόνη,σπόροι).
 • επιλογή – τοποθέτηση κατάλληλου δολωματικού σταθμού, με το κατάλληλο δόλωμα στη σωστή θέση.

Προδιαγραφές δολωματικών σταθμών

 • να είναι πλαστικοί (όχι μεταλλικοί).Προσομοιάζουν συνθήκες φωλιάς των τρωκτικών – οικείο περιβάλλον.
 • να είναι ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία.
 • να κλειδώνουν.
 • να έχουν ειδική θέση στερέωσης.
 • να μην επιτρέπουν στο παιδικό χέρι να αγγίξει και να αποσπάσει το δόλωμα.

Οι δολωματικοί σταθμοί

 • προστατεύουν το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες.
 • προστατεύουν τα παιδιά και τα ζώα.
 • γίνεται ευκολότερος έλεγχος κατανάλωσης του δολώματος.
 • υπάρχει πρόσβαση μόνο από το συνεργείο που πραγματοποιεί την Μυοκτονία.

Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα συνεργεία της FAST OIL υπό την εποπτεία επιστημονικού προσωπικού.

Οι μέθοδοι και τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τις μυοκτονίες, είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο γεωργίας και εναρμονίζονται πλήρως με τις κοινοτικές οδηγίες 178/02, 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κ.Υ.Α. 487/00 και τις επιταγές των συστημάτων HACCP και ISO, δίνοντάς μας τη δυνατότητα για πλήρη και συνεχή κάλυψη κάθε χώρου

 ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ

Online φορμα