Εξειδικευμένες Απολυμάνσεις

Οι απολυμάνσεις (μικροβιοκτονίες) αποτελούν μια διαδικασία εφαρμογής,μετά από σχολαστική καθαριότητα,μιας μεθόδου με την οποία επιτυγχάνεται η καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών.Προβαίνουμε σε εξειδικευμένες εφαρμογές απολυμάνσεων με σκοπό την καταπολέμηση βακτηρίων,ιών και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών.

Ο ρόλος μιας τέτοιας εφαρμογής είναι η μείωση σε αποδεκτά επίπεδα του μικροβιακού φορτίου και επιτυγχάνεται με σύγχρονες μεθόδους.

Οι απολυμάνσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας μας υπό την εποπτεία επιστημονικού προσωπικού.

Οι μέθοδοι και τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εναρμονίζονται πλήρως με τις κοινοτικές οδηγίες 178/02, 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κ.Υ.Α. 487/00 και τις επιταγές των συστημάτων HACCP και ISO, δίνοντάς μας τη δυνατότητα για πλήρη και συνεχή κάλυψη κάθε χώρου.

Διαδικασία Απολύμανσης

Η εταιρία μας ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας έχει τη δυνατότητα να παρέχει υψηλή ποιότητα εργασιών απολυμάνσεων.Γι’ αυτό,ακολουθείται μία συγκεκριμένη διαδικασία για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος.Συγκεκριμένα :

  • Άμεση εκτίμηση της κατάστασης
  • Επιλογή κατάλληλης μεθόδου απολύμανσης
  • Άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση του προβλήματος

Επιπλέον η Fastoil Service

Προσαρμόζει τις μεθόδους στις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου.

Εφαρμόζει κανόνες ορθής υγιεινής.

Παρέχει αξιοπιστία και υπευθυνότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Χρησιμοποιεί εγκεκριμένα σκευάσματα για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια και φιλικά προς το περιβάλλον.

Φθάνουμε Στο Χώρο Σας Με Ένα Τηλεφώνημα

Λύνουμε το πρόβλημα σας εγγυημένα,γρήγορα και αποτελεσματικά