Όνομα*:
Επώνυμο*:
Διεύθυνση*:
ΤΚ*:
Πόλη*:
Τηλέφωνο*:
Fax
Κινητό:
Email
Α.Φ.Μ.:
Ιδιότητα
Είδος Κτιρίου*
Aριθμός ορόφων*
Τετραγωνικά Μέτρα Χώρων*:

Επιλογή υπηρεσίας *:
 Απεντόμωση Μυοκτονία Κουνουποκτονία Απολύμανση

Επιθυμητή Ημερομηνία Παραλαβής*
Επιθυμητή Ώρα Παραλαβής*

Τρόπος πληρωμής *:
 Μετρητά Κατάθεση στην τράπεζα

Παρατηρήσεις

Η επιβεβαίωση γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής παραγγελίας.