Καταπολεμήστε Αποτελεσματικά τα Τρωκτικά!

Στόχος της Μυοκτονίας είναι η καταπολέμηση κάθε είδους τρωκτικού (ποντικού και αρουραίου) που εισέρχεται ή υπάρχει σε ένα χώρο καθώς και η λήψη προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο επανεμφάνισής τους.

Τα διάφορα είδη ποντικών και αρουραίων είναι φορείς παθογόνων οργανισμών και ευθύνονται για την μετάδοση διαφόρων ασθενειών πανώλη, τυφοειδή πυρετό, σαλμονέλωση, λεπτοσπείρωση κ.α.

Προκαλούν σημαντικές ζημιές σε αποθηκευμένα τρόφιμα, σε φρούτα, λαχανικά ακόμη και σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Μολύνουν το χώρο με τα περιττώματά τους και τα ούρα τους τα οποία είναι επικίνδυνα για την Δημόσια Υγεία.

Πρόγραμμα Καταπολέμησης

slide3

Το πρόγραμμα Μυοκτονίας που θα σας προτείνει η Fastoil Service ύστερα από μελέτη του χώρου σας,θα αποσοβήσει οριστικά τους παραπάνω κινδύνους από την παρουσία τρωκτικών και περιλαμβάνει:

Επιλογή – τοποθέτηση κατάλληλης παγίδας σύλληψης,στη σωστή θέση

Επιλογήτοποθέτηση κατάλληλου δολωματικού σταθμού,με το κατάλληλο δόλωμα στη σωστή θέση

Αιμολυτικά δολώματα ενός γεύματος υψηλής ελκυστικότητας,τελευταίας γενιάς (π.χ pasta,pellets,σπόροι σκόνη,κύβοι)

Δολωματικοί Σταθμοί

  • Προστατεύουν το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες
  • Προστατεύουν τα παιδιά και τα ζώα
  • Γίνεται ευκολότερος έλεγχος κατανάλωσης του δολώματος
  • Υπάρχει πρόσβαση μόνο από το συνεργείο που πραγματοποιεί τη Μυοκτονία

Προδιαγραφές δολωματικών σταθμών

  • Να είναι πλαστικοί (όχι μεταλλικοί).Προσομοιάζουν συνθήκες φωλιάς των τρωκτικών – οικείο περιβάλλον
  • Να είναι ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία
  • Να κλειδώνουν
  • Να έχουν ειδική θέση στερέωσης
  • Να μην επιτρέπουν στο παιδικό χέρι να αγγίξει και να αποσπάσει το δόλωμα
bait_trap_master_box

Εξειδικευμένοι στις Μυοκτονίες

Υπεύθυνα και με συνέπεια επεμβαίνουμε και καταπολεμάμε τα τρωκτικά δίνοντας λύσεις με τα πιο ενδεδειγμένα και ασφαλή μέσα.

Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα συνεργεία της Fastoil Service υπό την εποπτεία επιστημονικού προσωπικού.

Οι μέθοδοι και τα σκευάσματα απολύμανσης που χρησιμοποιούνται, είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εναρμονίζονται πλήρως με τις κοινοτικές οδηγίες 178/02, 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κ.Υ.Α. 487/00 και τις επιταγές των συστημάτων HACCP και ISO, δίνοντάς μας τη δυνατότητα για πλήρη και συνεχή κάλυψη κάθε χώρου.

Προστατέψτε το χώρο σας από τα τρωκτικά!