Άλλες Υπηρεσίες Κτιρίων – Συνεργάτες

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
 • ΨΥΚΤΙΚΟΣ
 • ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ
 • ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
 • ΤΕΝΤΕΣ
 • ΣΗΤΕΣ – ΡΟΛΛΑ
 • ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΗΠΩΝ