Οι πιστοποιήσεις που διαθέτουμε εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών μας.

Η FASTOIL SERVICE θέτει ως προτεραιότητα και βασικό στόχο την ικανοποίηση των ολοένα και αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών μας, καθώς και τα υψηλά standards των παρεχόμενων υπηρεσιών, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας σύστημα ΙSO: Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001 : 2015

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ

Yψηλά standards παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Fastoil Service διαθέτει άδεια για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών – υγρών αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες / εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων. Οι άδειες έχουν χορηγηθεί από την περιφέρεια Αττικής, με διάφορους κωδικούς ΕΚΑ..

ΑΔΕΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ

Yψηλά standards παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Fastoil Service διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επιχείρηση μας εγγυάται για την ποιότητα των προϊόντων που θα χρησιμοποιήσει και την αποτελεσματικότητα για όλες τις υπηρεσίες απεντόμωσης και απολύμανσης που θα εφαρμόσει. Παρέχουμε πιστοποιητικό απεντόμωσης και μυοκτονίας είτε σε ιδιώτες πχ. πολυκατοικίες, είτε σε επαγγελματίες πχ. φούρνους, καταστήματα κ.α.