Η Fastoil Service διευρύνει τη δυναμική του προσωπικού της, δημιουργώντας μία νέα θέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης. Δείτε το ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου και τα Χαρακτηριστικά της Θέσης.

Η Fastoil Service ζητά, για πλήρη απασχόληση:
Χημικό, Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπόνο

Περιοχή: Ηράκλειο Αττικής

Προφίλ υποψηφίου/ας:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ Γεωπονίας ή Χημικού
 • Καλή γνώση Η/Υ (MS Office)
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων
 • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται:

 • Βασικός Μισθός
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@fastoil.gr, σημειώνοντας στο θέμα την ένδειξη για τη θέση ενδιαφέροντος (Θέση Εργασίας – και την ειδικότητά σας).