απολυμάνσεις - απολύμανση

Η εταιρεία μας προβαίνει σε εξειδικευμένες εφαρμογές και πραγματοποιούμε απολυμάνσεις χώρων & επιφανειών (απολύμανση σπιτιού και επαγγελματικών χώρων) με σκοπό την καταπολέμηση βακτηρίων, ιών και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών.