Ογκομέτρηση Δεξαμενής
Ο όγκος της δεξαμενής μετριέται ως εξής: Μετράμε τις τρεις διαστάσεις (ύψος, πλάτος, μήκος) της δεξαμενής. Η χωρητικότητα (όγκος) της δεξαμενης σας (σε λίτρα) είναι: Όγκος = μήκος x πλάτος x ύψος διά 1.000 Για παράδειγμα αν μετρήσετε: Ύψος = 100 εκ. Πλάτος = 100 εκ. Μήκος = 200 εκ. Τότε η χωρητικότητα της δεξαμενής είναι: Όγκος = (100 x 100 x 200) : 1.000 = 2.000 lt.

Μέτρηση Παραδιδόμενης Ποσότητας
Για να μετρήσετε την παραδιδόμενη ποσότητα πετρελαίου, χρησιμοποιείτε βέργα μέτρησης ή μέτρο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μετρητή δεξαμενής ως συμπληρωματικό τρόπο μέτρησης. Αν έχετε μεταλλική δεξαμενή, συμβουλευτείτε τον μετρητή του βυτιοφόρου ως βοηθητικό τρόπο μέτρησης.

Πλαστικές Δεξαμενές
Οι πλαστικές δεξαμενές λόγω του σχήματός τους, αλλά και της μη σταθερότητας στο σχήμα τους ανάλογα με το περιεχόμενο καύσιμο, δε θεωρούνται αξιόπιστες για μέτρηση με το κλασικό μέτρο ή ράβδο. Στην περίπτωση αυτή καλό είναι να έχει δώσει ο κατασκευαστής την διαβάθμιση του όγκου σε πλαϊνό δείκτη (στον οποίο φυσικά θα έχει συνυπολογίσει την παραμόρφωση).

Για να είναι σωστές οι μετρήσεις, προμετρήσεις και επιμετρήσεις, η κατασκευή τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην αλλοιώνεται η γεωμετρία τους με την εισαγωγή του πετρελαίου. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο από τον κατασκευαστή.