ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  από      5€
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ     από       40€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ)
   από      50€
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
  από      35€
ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
2 ΚΙΛΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΧΕΙΡΟΣ
   από      25€
ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
6 ΚΙΛΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΧΕΙΡΟΣ
  από      32€
ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
6 ΚΙΛΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ
από      50€
ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
12 ΚΙΛΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ
 από      63€
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ)
6 ΚΙΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΧΕΙΡΟΣ
 από      14€
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ)
6 ΚΙΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ
  από     15€
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ)
12 ΚΙΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ
 από      17€
ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  από      50€
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
από      30€