Σε καμία περίπτωση δεν κινδυνεύουν τα κατοικίδια με την απεντόμωση.