Οι τιμές αλλάζουν καθημερινά με βάση το κόστος αγοράς του πετρελαίου από τα διυλιστήρια.