Εάν είστε εταιρεία, φυσικά μπορούμε να σας κόψουμε τιμολόγιο.