Παραδίδουμε πετρέλαιο θέρμανσης καθημερινά,σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής. Δείτε τις ενδεικτικές περιοχές παράδοσης.