Οι περισσότεροι τυποποιημένοι σωλήνες είναι περίπου 55 μέτρα.