Η μέση παραγγελία είναι 1000 λίτρα. Οι εγχώριες δεξαμενές κυμαίνονται συνήθως σε μέγεθος από 500 λίτρα έως 2500 λίτρα.