Στην περίπτωση που είναι κλειστό το γραφείο μας, έχουμε ανοιχτή μια γραμμή έκτακτης ανάγκης και όλες οι κλήσεις θα απαντηθούν.