Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επιστήμονα που πραγματοποίησε την εφαρμογή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να σας δώσει τις κατάλληλες εξηγήσεις. Η εταιρεία μας παρέχει 3 μήνες εγγύηση του αποτελέσματος ανάλογα με την εφαρμογή και εφόσον έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες μας.