Αλεξάνδρα Σιαμπαλή

Αλεξάνδρα Σιαμπαλή

Χημικός

Με τη συνεχή επιμόρφωσή μας, ενημερωνόμαστε συνεχώς για νέες μεθόδους εφαρμόζοντάς τες πάντα βάσει νομοθεσίας.