Ειρήνη Χατζηφώτογλου

Ειρήνη Χατζηφώτογλου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

«Στοχεύουμε και επιτυγχάνουμε άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα, που οδηγούν στην μακροπρόθεσμη και διατηρήσιμη επιτυχία μας.»